• Katarína Marton

Byť, či nebyť značkou, to je otázka..

Be so good that they can´t ignore you. Steve Martin


Každý z nás dnes pracuje pre firemnú značku. Malú, veľkú, nadnárodnú, regionálnu, cudziu, vlastnú, dobre známu, čí doposiaľ neznámu značku. Stáva sa súčasťou firemnej kultúry značky, zastupuje jej záujmy, sharuje vízie, predstavuje poslanie, pracuje pod jej krídlom. Niekto pracuje pre jednu značku celý život, iný na svojej ceste vystrieda počas pracovného života niekoľko značiek, niekomu nezáleží na brande, iný si dôkladne vyberá brand, ktorý bude v živote zastupovať alebo aj nebude. Niekto si razí vlastnú firemnú značku sám. Značka to nie je iba firemná kultúra, je to image, ľudia, služba, vízia, pozícia, logo, ciele, konkurencia, stratégia, zákazníci, produkt, súbor hodnôt, vzťahov a mechanizmov. Značka zastrešuje, oddeľuje, ochraňuje, naviguje. Za každou firemnou značkou sa niekde nachádza osobný príbeh. Osobná značka. V džungli súčasného marketingu firemná kultúra nestačí, v prostredí osobných značiek je budovanie pozitívnej osobnej značky nevyhnutnosťou a konkurenčnou výhodou.


"The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away." Pablo Picasso

Zmyslom života je nájsť svoj dar. Účelom života je dar odovzdať ďalej. Pablo Picasso


Každý človek má svoj príbeh, talent, svoje životné poslanie. Je celoživotným procesom objaviť v sebe talent alebo aj dva a odovzdať jeho posolstvo ostatným. Niekto pečie rožky, iný šije pracovné odevy, ďalší píše knihy iný rozumie politike. Nech robí ktokoľvek čokoľvek, v prípade ak to vykonáva s dostatočnou porciou lásky, vášne a služby ľudom, nemôže to robiť zle. Rozhodne je správne dať o sebe vedieť ostatným. Odlíšiť sa od iných. Povedať svoj príbeh. Byť značkou. Mať v dnešnej marketingovej džugli osobný príbeh a prerozprávať ho ostatným môže znamenať komparatívnu výhodu pred konkurenciou.


"Neopisuj, tvor!"

Zvyknem hovoriť synovi, aby rozvíjal seba, aby bol originál, pretože iba tak, si prerazí svoju vlastnú cestu.


Jedným z nástrojov podpory osobnej značky je osobná web stránka. Cieľom je povedať verejnosti osobný príbeh. Predstaviť svetu osobnú značku. Zadefinovať pojmy kto som, prečo a čím sa uchádzam o priazeň a dôveru audiencie, ukázať životnú cestu. Vytvoriť brand, ktorý pritiahne pozornosť ľudí a príležitosti. Prostredníctvom vlastných príbehov a emócie vytvoriť silnú osobnú značku. Byť značkou sa rozhodne oplatí.


Môj osobný web som rozdelila na sekcie: žena, podnikateľka, politička, športovkyňa, blogerka. Kde každá sekcia má svoju dušu, vlastnú štruktúru a posolstvo, tak, aby web vytváral na záver komplexný obraz o mne. V sekcii žena a športovkyňa predstavím v kocke môj životný príbeh. V sekcii politička, podnikateľka a blogerka odprezentujem všetky svoje vášne, to čo ma v živote ma napĺňa. V časti politička je moja dovolím si povedať nová životná cesta, a sekcia zhromažďuje všetky moje politické skúsenosti, kompletné resumé doposiaľ zorganizovaných regionálnych akcií v regióne a v rámci Slovenska. Projekt osobného webu mal nedávno premiéru a týmto si dovolím Vás pozvať na ešte voňavú novú osobnú web stránku www.katarinamarton.sk a prajem príjemný zážitok pri štúdiu mojej osobnej značky.


When you get others to tell your story, you are renting their audience´s trust

www.katarinamarton.sk